17 September, 2020 10:45:38 PM


പ്രശസ്ത സീരിയൽ നടൻ ശബരിനാഥ് അന്തരിച്ചുതിരുവനന്തപുരം: പ്രശസ്ത സീരിയൽ നടൻ ശബരിനാഥ് (43) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതം ആണ് മരണ കാരണം. 

Updating... Share this News Now:
  • Google+
Like(s): 5.6K