വൈക്കോൽ മനുഷ്യരും അവരുടെ വാദമുഖങ്ങളും

വൈക്കോൽ മനുഷ്യരും അവരുടെ വാദമുഖങ്ങളും

ഫേസ്ബുക്കും വാട്ട്സ് ആപ്പും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ട്വിറ്ററും ടെലഗ്രാമും  ഉൾപ്പടെയുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായതോ...

'എവിടെപ്പോയി നമ്മുടെ ആഡംബര ചിന്തകൾ?': കൊറോണ സമ്മാനിച്ച കുറെ നല്ല ശീലങ്ങള്‍

'എവിടെപ്പോയി നമ്മുടെ ആഡംബര ചിന്തകൾ?': കൊറോണ സമ്മാനിച്ച കുറെ നല്ല ശീലങ്ങള്‍

എത്ര പെട്ടന്നാണ് നമ്മുടെ നാടും നാട്ടുകാരും,കൊറോണ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയ പുതിയ സാഹചര്യത്തോട് താദാൽമ്യം പ്രാപിച്...

ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ 'ചോരമഷി'യിൽ മുക്കി എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുതേ !

ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ 'ചോരമഷി'യിൽ മുക്കി എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുതേ !

" നഗരത്തിലും മറ്റുമെത്തുന്ന ചിലരുടെ മനോഭാവവും പെരുമാറ്റവും കാണുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ സങ്കടവും അതിലേറെ അമർഷവും തോന...

വിഡ്ഢിദിനത്തിലെ തമാശകള്‍ 12 മണിക്കുശേഷം പ്രയോഗിച്ചാല്‍ സ്വയം വിഡ്ഢിയാകും!

വിഡ്ഢിദിനത്തിലെ തമാശകള്‍ 12 മണിക്കുശേഷം പ്രയോഗിച്ചാല്‍ സ്വയം വിഡ്ഢിയാകും!

മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഏപ്രിൽ 1-ആം തീയതി വിഡ്ഢിദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അയൽവാ...

നാട്ടുവർത്തമാനം